Projekty / Projects

You are here

03 May

Second meeting in Floriana

The second meeting within the project Profi Train took place on

Read More
19 Sep

PROFI-TRAIN: Professionalization of Trainers for work based basic skills

ERUDICIO, nadační fond bude zapojen do dalšího projektu financovaného z ERASMUS+

Read More
18 Feb

TRIAS: Guidance in the workplace: involving employers, reaching low qualified

Project lead: ÖSB, Austria

Project partners: bbb Büro für berufliche Bildungsplanung, Germany PP Peter Plant, Denmark ERUDICIO, Czech Republic AZM-LU Maribor, Slovenia

The structure of the project – intellectual outputs / Multiplier events

Read More
19 Mar

Improvement of a pension microsimulation model and datasets

The action was carried out in order to improve the predictive capacity of the Czech dynamic microsimulation model with two main objectives – actualize the underlying database and implement decision-making processes based on variables of a modelled individual.

Read More
19 Mar

SSE-MOVE

Cílem projektu Sociální zabezpečení v pohybu (Social SEcurity on the MOVE), spolufinancovaném Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, bylo zlepšit znalosti o přenositelnosti sociálních dávek pro pracovníky (a jejich rodinné příslušníky) vy

Read More
02 Mar

Podnikatelské dovednosti

Hlavním cílem projektu bylo v kontextu s Lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost vytvořit základy nové vzdělávací strategie podporující profesionální i osobní ambice jednotlivce ke kariérnímu růstu ve vlastním podnikání, vyvinout metody a nástroje pro výuku podnikání, podpořit rozvoj flexib

Read More

O nás

ERUDICIO nadační fond byl založen v roce 2009. Hlavním úkolem tohoto nadačního fondu je podpora rozvoje lidských zdrojů, vzdělání a vědy a výzkumu. Cílem nadačního fondu je zejména rozvoj vzdělávacího procesu, podpora praktických dovedností v návaznosti na teoretické znalosti, rozvoj celoživotního vzdělávání, podpora vědeckých a výzkumných projektů a spolupráce se vzdělávacími institucemi.

Jak nás kontaktovat

  • Doudlevecká 495/22,
       301 00 Plzeň, CZ
  • Phone: (+420) 377 237 976
  • Email: info@erudicio.cz
  • IČ 28051564, DIČ CZ28051564